Källor

Nedan beskrivs källorna till den informationen vi använder oss av på aktiepris.se.


Vilken data baserar sig aktiepris.se på?

All data om aktiebolag som vi använder oss av på den här sidan är hämtade ifrån företagens årsredovisningar. Vårt mål är att informationen ska vara av högsta kvalitet så hör gärna av er om ni upptäcker något som ni tycker behöver korrigeras. Kom ihåg att vi uppmanar användarna att hämta information ifrån flera olika källor innan beslut om aktiehandel tas.

Aktiekurser, och därmed priset, uppdateras ganska ofta och tidpunkten för den senaste uppdateringen är angiven på förstasidan. Företagens historiska omsättning, vinst, egna kapital, skulder och antal aktier behöver å andra sidan inte uppdateras regelbundet.

Modellen med vilken akitepris.se uppskattar framtida kursförändringar och årlig avkastning baserar sig på några antaganden som presenteras på sidan modellen.


Vilka aktier är med?

Aktiepris.se inkluderar för tillfället 130 bolag på Stockholmsbörsen. Dessa svarar mot samtliga aktier på Large Cap och Mid Cap i september 2012 som fortfarande kan handlas på Stockholmsbörsen. Om mer än en typ av aktie är tillgänglig för ett visst bolag visas endast en av dessa, eftersom modellen inte tar hänsyn till det antal röster aktien motsvarar.